Support LĐBĐ at AmazonSmile

Please support LĐBĐ by shopping at AmazonSmile.

s7-j0saE

 

Thank you

 

Posted in home | Comments Off on Support LĐBĐ at AmazonSmile

Hello Bach Dang 2017-2018

Bach Hop_HDVN

HELLO BACH DANG !!!

WELCOME  ALL  SCOUTS !

Please don’t forget to fill out your registration for the year 2017 – 2018 and hand it to your unit leader.

Hope you all have a great scouting year!

Posted in home | Comments Off on Hello Bach Dang 2017-2018

Regular Meeting

There will be regular meetings this Sunday.

Các em đoàn sinh sẽ sinh hoạt bình thuờng vào Chủ Nhật này.

12:30 PM – 2:30 PM
VietAID Community Center
42 Charles Street, Dorchester, MA
 
 
 
Posted in home | Comments Off on Regular Meeting

Welcome to Our Home Page

Chào mừng

quý vị, quý Trưởng,

quý Phụ Huynh và các em đoàn sinh

đến thăm Trang Nhà

của

Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng.

 ***

Nhấn lên link để xem Lịch Sinh Hoạt

Posted in home | Comments Off on Welcome to Our Home Page