Announcements

 

Sunday Oct 15 – Hiking at the Blue Hills

Please confirm with Tr. Ky-Viet that you or your scout (or both) will participate!  Signed permission slip must be handed in by 10/15

We will be departing from VietAID at 8:30 AM (not 8:45AM) 

~~~ o () o ~~~

Chủ Nhật tuần nay, ngày 15 tháng 10, LĐBĐ sẽ tổ chức đi hiking ở Blue Hills. Quý Phụ Huynh và các em Đoàn sinh hãy liên lạc với Trưởng Kỳ-Việt để biết thêm chi tiết. Các em đoàn sinh muốn tham gia hiking cần phải có giấy phép có chữ ký phụ huynh.  Mọi người sẽ tập trung và rời Viet-AID lúc 8:30 AM (không phải 8:45 AM)

Posted in home | Comments Off

Support LĐBĐ at AmazonSmile

Please support LĐBĐ by shopping at AmazonSmile.

s7-j0saE

 

Thank you

 

Posted in home | Comments Off

Hello Bach Dang 2017-2018

Bach Hop_HDVN

HELLO BACH DANG !!!

WELCOME  ALL  SCOUTS !

Please don’t forget to fill out your registration for the year 2017 – 2018 and hand it to your unit leader.

Hope you all have a great scouting year!

Posted in home | Comments Off

Welcome to Our Home Page

Chào mừng

quý vị, quý Trưởng,

quý Phụ Huynh và các em đoàn sinh

đến thăm Trang Nhà

của

Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng.

 ***

Nhấn lên link để xem Lịch Sinh Hoạt

Posted in home | Comments Off