Announcements

 

Sunday Oct 15 – Hiking at the Blue Hills

Please confirm with Tr. Ky-Viet that you or your scout (or both) will participate!  Signed permission slip must be handed in by 10/15

We will be departing from VietAID at 8:30 AM (not 8:45AM) 

~~~ o () o ~~~

Chủ Nhật tuần nay, ngày 15 tháng 10, LĐBĐ sẽ tổ chức đi hiking ở Blue Hills. Quý Phụ Huynh và các em Đoàn sinh hãy liên lạc với Trưởng Kỳ-Việt để biết thêm chi tiết. Các em đoàn sinh muốn tham gia hiking cần phải có giấy phép có chữ ký phụ huynh.  Mọi người sẽ tập trung và rời Viet-AID lúc 8:30 AM (không phải 8:45 AM)

This entry was posted in home. Bookmark the permalink.