Author Archives: ldbd322

Support LĐBĐ at AmazonSmile

Please support LĐBĐ by shopping at AmazonSmile.   Thank you  

Posted in home | Comments Off on Support LĐBĐ at AmazonSmile

Hello Bach Dang 2017-2018

HELLO BACH DANG !!! WELCOME  ALL  SCOUTS ! Please don’t forget to fill out your registration for the year 2017 – 2018 and hand it to your unit leader. Hope you all have a great scouting year!

Posted in home | Comments Off on Hello Bach Dang 2017-2018

Regular Meeting

There will be regular meetings this Sunday. Các em đoàn sinh sẽ sinh hoạt bình thuờng vào Chủ Nhật này. 12:30 PM – 2:30 PM VietAID Community Center 42 Charles Street, Dorchester, MA      

Posted in home | Comments Off on Regular Meeting

Welcome to Our Home Page

Chào mừng quý vị, quý Trưởng, quý Phụ Huynh và các em đoàn sinh đến thăm Trang Nhà của Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng.  *** Nhấn lên link để xem Lịch Sinh Hoạt

Posted in home | Comments Off on Welcome to Our Home Page